Συσκευασία βιομηχανικού εξοπλισμού

Συσκευασία βιομηχανικού εξοπλισμού σε κλειστά κιβώτια ειδικού εσωτερικού σχεδιασμού με τη μέθοδο πολλαπλών στρώσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για την εξοικονόμηση χώρου και την μείωση στο ελάχιστο δυνατό του μεταφορικού κόστους.