Συσκευασία ολόκληρου εργοστασίου καπνοβιομηχανίας

Seaworthy packing  γραμμών παραγωγής τσιγάρων για την μεταφορά τους σε Αργεντινή, Ρωσία και Μεξικό. Το έργο ολοκληρώθηκε μόλις σε 68 ημέρες με συνολικό αριθμό κατασκευής 85 κιβωτίων ειδικής κατασκευής. Η συσκευασία προέβλεπε μέχρι και στην προστασία των μηχανημάτων από σκαθάρι ενώ σε όλα τα κιβώτια τοποθετήθηκαν shockwatch & tiltwatch indicators.