Συσκευασία μηχανοκίνητων βαλβίδων καυσίμων βαριού τύπου

Το έργο αφορούσε στην συσκευασία 6 μηχανοκίνητων βαλβίδων καυσίμων βαριού τύπου σε κλειστά κιβώτια. Τα κιβώτια κατασκευάστηκαν με ειδικές εσωτερικές βάσεις για την ασφάλιση των βαλβίδων και προστατεύθηκαν με ειδικό φιλμ.