Συσκευασία κυλινδρικού δοχείου βαριού τύπου

Βιομηχανική συσκευασία σε ειδικές ξύλινες βάσεις στήριξης και θερμοσυρρικνούμενο φιλμ αντιδιαβρωτικής προστασίας για θαλάσσια μεταφορά.