Συσκευασία και καθαρισμός γραμμής παραγωγής καπνοβιομηχανίας για μακροχρόνια φύλαξη

Το έργο αφορούσε στον καθαρισμό και την συσκευασία ολόκληρης γραμμής παραγωγής καπνοβιομηχανίας για την μακροχρόνια αποθήκευση τους. Τα μηχανήματα προστατεύθηκαν με ειδικά φιλμ μετά τον καθαρισμό τους και τοποθετήθηκαν  σε κλειστά κιβώτια με ventilation grids.