Συσκευασία γραμμής γαλακτοβιομηχανίας προς μετεγκατάσταση στο εξωτερικό

Συσκευασία γεμιστικής γραμμής γαλακτοβιομηχανίας σε 17 κλειστά κιβώτια με εσωτερικές βάσεις και shockwatch indicators.