Συσκευασία εναλλάκτη θερμότητας

Seaworthy packing σε ξύλινη βάση με εφαρμογή θερμοσυρρικνόμενου φίλμ και ειδικό δίχτυ  (για μείωση του πλάτους της ταλάντωσης), με αντιδιαβρωτική προστασία για υπερατλαντική μεταφορά δια θαλάσσης σε flat rack container.