210 5577766

Σε κάθε συσκευασία που σχεδιάζουμε εκπονείται ειδική Μελέτη Στατικότητας, με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με εξειδικευμένο software, λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά.

Pricing

Pricing Table

We remain true to the same principles on which our company was founded over a hundred years ago: providing superior service to our clients, putting safety first, creating opportunities for our people, delivering exceptional work, fostering innovation, acting with integrity, and strengthening our communities. These tenets unite us as one company, and guide every aspect of our business.

We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.

Basic

$35 / per month

 • 500+ Sq Metres
 • Up to 10 Rooms
 • Swimming Pool Included
 • Premium Materials
 • Floor Plan Design
 • 24/7 Customer Support

Premium

$124 / per month

 • 500+ Sq Metres
 • Up to 10 Rooms
 • Swimming Pool Included
 • Premium Materials
 • Floor Plan Design
 • 24/7 Customer Support