210 5577766

Σε κάθε συσκευασία που σχεδιάζουμε εκπονείται ειδική Μελέτη Στατικότητας, με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με εξειδικευμένο software, λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά.

Partners

Our Partners

TheBuilt Group Construction

Construction Building
Escondido, CA


We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.

EDGE Group

Construction Building
Escondido, CA


We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.

GOLDEN GRID

Construction Building
Escondido, CA


We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.

MIGHTY FURNITURES

Construction Building
Escondido, CA


We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.

CLIMB THE MOUNTAIN

Athletic Performance Tracking Devices
Escondido, CA


We are a global network of experts working with clients, communities and colleagues to develop and implement innovative solutions to the world’s most complex challenge.