210 5577766

Σε κάθε συσκευασία που σχεδιάζουμε εκπονείται ειδική Μελέτη Στατικότητας, με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με εξειδικευμένο software, λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά.

Our Team – List

TOMAS EDINSON

Chief Finance Officer

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.

Sign

Tomas Edinson / Creative Director

CLARK GEYBAL

Chief Finance Officer

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.

SIMONA BLACK

Administrator

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

SERENA TOMAS

Founder & CEO

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

AMANDA SMITH

Founder & CEO

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

WANT TO WORK WITH US?

Job Opportunities