210 5577766

Σε κάθε συσκευασία που σχεδιάζουμε εκπονείται ειδική Μελέτη Στατικότητας, με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με εξειδικευμένο software, λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά.

Our Team – Grid

TOMAS EDINSON

Chief Finance Officer

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.

CLARK GEYBAL

Chief Finance Officer

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.

SERENA TOMAS

Founder & CEO

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

SIMONA BLACK

Administrator

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

CLARK GEYBAL

Chief Finance Officer

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.

SERENA TOMAS

Founder & CEO

Construction as an industry comprises six to nine percent of the gross domestic product of developed countries. In general, there are three sectors of construction.

WANT TO WORK WITH US?

Job Opportunities