210 5577766

Σε κάθε συσκευασία που σχεδιάζουμε εκπονείται ειδική Μελέτη Στατικότητας, με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με εξειδικευμένο software, λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά.

Τα Έργα μας

Τα Έργα μας

Τα Έργα μας

Seaworthy Packing ενεργειακών οικίσκων

Το έργο αφορούσε seaworthy packing για την συσκευασία 5  ενεργειακών οικίσκων  βάρους 34 τόνων  για εξαγωγή στο Ντουμπάι.

Βάρος κάθε οικίσκου 34 τόνοι, βάρος κάθε κιβωτίου 15 τόνοι.

Διαστάσεις κιβωτίου Μήκος 11,5 μέτρα Πλάτος 5,5 μέτρα Ύψος 5 μέτρα.

Η συσκευασία έγινε με χρήση VCI Alufoil υπό κενό, ενώ σε όλα τα κιβώτια τοποθετήθηκαν shockwatch & tiltwatch indicators καθώς και ventilation grids.

Τα Έργα μας

Συσκευασία ολόκληρου εργοστασίου καπνοβιομηχανίας

Seaworthy packing  γραμμών παραγωγής τσιγάρων για την μεταφορά τους σε Αργεντινή, Ρωσία και Μεξικό. Το έργο ολοκληρώθηκε μόλις σε 68 ημέρες με συνολικό αριθμό κατασκευής 85 κιβωτίων ειδικής κατασκευής. Η συσκευασία προέβλεπε μέχρι και στην προστασία των μηχανημάτων από σκαθάρι ενώ σε όλα τα κιβώτια τοποθετήθηκαν shockwatch & tiltwatch indicators.

Τα Έργα μας

Συσκευασία καμινάδας αερίων εργοστασίου ουρίας

Συσκευασία 5 καμινάδων  μήκους 45 μέτρων με αντιδιαβρωτική προστασία  (με τα σχετικά εξαρτήματα) για την μεταφορά τους σε εργοστάσιο ουρίας στο Ιράν και τη Γαλλία. Η κάθε καμινάδα αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα μήκους 15 μέτρων. Οι καμινάδες προστατεύτηκαν από διάβρωση με ειδικά φιλμ και τοποθετήθηκαν σε ημικυκλικές ξύλινες βάσεις στήριξης (saddles) όπου και ασφαλίστηκαν. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα τοποθετήθηκαν σε σκελετοκιβώτια  ειδικού εσωτερικού σχεδιασμού και στην συνέχεια προστατεύθηκαν με θερμοσυρρικνούμενο φιλμ το οποίο παρέχει προστασία από την UV ηλιακή ακτινοβολία.

Τα Έργα μας

Συσκευασία μηχανοκίνητων βαλβίδων καυσίμων βαριού τύπου

Το έργο αφορούσε στην συσκευασία 6 μηχανοκίνητων βαλβίδων καυσίμων βαριού τύπου σε κλειστά κιβώτια. Τα κιβώτια κατασκευάστηκαν με ειδικές εσωτερικές βάσεις για την ασφάλιση των βαλβίδων και προστατεύθηκαν με ειδικό φιλμ.

Τα Έργα μας

Συσκευασία και καθαρισμός γραμμής παραγωγής καπνοβιομηχανίας για μακροχρόνια φύλαξη

Το έργο αφορούσε στον καθαρισμό και την συσκευασία ολόκληρης γραμμής παραγωγής καπνοβιομηχανίας για την μακροχρόνια αποθήκευση τους. Τα μηχανήματα προστατεύθηκαν με ειδικά φιλμ μετά τον καθαρισμό τους και τοποθετήθηκαν  σε κλειστά κιβώτια με ventilation grids.

Τα Έργα μας

Συσκευασία βιομηχανικού εξοπλισμού

Συσκευασία βιομηχανικού εξοπλισμού σε κλειστά κιβώτια ειδικού εσωτερικού σχεδιασμού με τη μέθοδο πολλαπλών στρώσεων. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για την εξοικονόμηση χώρου και την μείωση στο ελάχιστο δυνατό του μεταφορικού κόστους.